• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Rosyjski oddział firmy Alcoa – stanie się partnerem prestiżowej wystawy

14 października 2013
Rosyjski oddział firmy Alcoa – stanie się partnerem prestiżowej wystawy

Rosyjski oddział międzynarodowej firmy w zakresie produkcji i dostaw aluminium aktywnie uczestniczy w wystawach i konkursach mających na celu doskonalenie procesu produkcji, rozszerzenie rynków zbytu i zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego podobnych produkcjach. Firma aktywnie dzielić się zdobytym doświadczeniem z kolegami i upodabnia się do doświadczenia innych liderów tej branży. Dlatego jej udział w międzynarodowej konferencji był z góry ustalony z góry.

W październiku w kulturalnej stolicy federacji rosyjskiej w Sankt Petersburg odbyła się wystawa w skali międzynarodowej pod nazwą «Aluminium 21/Transport», gdzie mega koncern, lider w branży wziął udział w charakterze partnera i organizatora — współzałożyciel. Wraz z polskimi przedstawicielami w tym wydarzeniu brali udział partnerzy zagraniczni, ponad siedemdziesiąt firm wysłali swoich przedstawicieli do realizacji imprezy. Głównym tematem dyskusji na konferencji zostały zasady rozwoju rynku transportowego o charakterze komercyjnym, a także zastosowanie nowych rozwiązań naukowo-technicznego kompleksu i stopów aluminium w tej branży. Zarówno krajowi, jak i zagraniczni uczestnicy otwarcie dzielili się informacjami i swoim spojrzeniem na problemy rozwoju transportu i proponowali rozwiązania takie.

Z wypowiedzi kierownictwa firmy Alcoa należy, że przedsiębiorstwa tej dywizji zawdzięczają swój sukces ciągłego doskonalenia produkcji i stosowania nowych technologii. Aluminium, produkowany potężnym koncernem, jest aktywnie wykorzystywana w dziedzinie transportu już od dawna. Motoryzacja oceniał trwałe, lekkie i wysokiej jakości stopu w 1908 roku po wydaniu nowego modelu forda, samoloty z aluminiowymi częściami zaczęli wznosić się w niebo jeszcze z 1903 roku.

Kluczowymi kierunkami działania firmy w przyszłości będzie rozszerzenie zakresu stosowania aluminium surowców i przedstawienie szerokiej publiczności nowych rodzajów produktów. Aby zachęcić uczestników konferencji do генерированию ciekawych pomysłów, instrukcja Alcoa ustanowił nagrody pieniężne za najciekawsze występy w jednej z aluminiową firmę dziedzinie. Dobra współpraca i stały symbioza myśli naukowej z możliwościami finansowymi międzynarodowego koncernu obiecuje nie jedno zupełnie nowe rozwiązanie w świecie wysokiej jakości aluminium.

9 października 2013
15 października 2013