• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylski nikiel przedstawi zmodyfikowaną strategię rozwoju firmy

12 sierpnia 2013
Norylski nikiel przedstawi zmodyfikowaną strategię rozwoju firmy

W drugim półroczu bieżącego roku akademii górniczo-metalurgiczny

firma «Norylski nikiel» musi przedstawić zmodyfikowaną strategię rozwoju

organizacji. Kluczowymi momentami tego programu będzie m.in.

zwiększenie ogólnej efektywności i przejrzystości wszystkich istniejących projektów

przedsiębiorstwa. Według Swietłany Iwczenko, który zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu

polityki społecznej «Норникеля», zmiany muszą dotknąć nie tylko

sfery produkcyjnej, ale i programów społecznych.

Wcześniej informowaliśmy, że szefowie koncernu planuje w najbliższym

przyszłości przeprowadzić niezależną ocenę bieżącej pracy jenisej firmy w

sferze społecznej. Główne cele tego rozwiązania — pierwsze prawdziwe, dokładne i

obiektywnych informacji na temat zgodności tego kierunku działalności MMC nowoczesnym

realiów i oczekiwań, a także badanie efektywności i skuteczności realizowanych projektów

niklu firmy. Wychodząc z takiego audytu, niezależna komisja

będzie tworzyć listę zaleceń w zakresie modernizacji i optymalizacji już

istniejących programów, a także (na podstawie otrzymanych danych) opracować nowe

projekty społeczne dla «Норильского niklu». Ponadto, prace będą

prowadzone w zakresie tworzenia ścieżek obiektywnej oceny i monitorowania

działalności społecznej organizacji.

Dyrektor Departamentu polityki społecznej «Норникеля» — Władysław Iwczenko

— kładzie nacisk na fakt, że firma planuje zwrócić szczególną uwagę

opracowanie mechanizmu sprzężenia zwrotnego, a także dialogu i pociągnięcia do tworzenia,

wcielenia w życie i oceny działalności socjalnej pracowników MMC i lokalnej

opinii publicznej. «To pomaga kierownictwu więcej szybko i precyzyjnie reagować

na zmieniającą się sytuację, wnioski, skargi i wnioski, wdrożenie innowacji

w już istniejących programach i podejmować nowe, najbardziej przydatnych i

skuteczne rozwiązania na każdym z etapów pracy» — wyjaśnia cel odbudowy

przedstawiciel organizacji. W planach zarządzania MMC «Norilsk nickel» —

rozwój proaktywnego podejścia do charytatywnym i społecznym programów, których

realizacja będzie opierać się na opinii i potencjale pracowników przedsiębiorstwa i będzie

wcielanie się z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.

8 sierpnia 2013
13 sierpnia 2013