• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Operatorzy rynku stali nierdzewnej oczekują zmian

4 czerwca 2013
Operatorzy rynku stali nierdzewnej oczekują zmian

Gracze na rynku stali metalu przygotowują się do

zmiany na pewno eksperci brytyjskiej agencji MEPS. Analitycy twierdzą,

że ceny w pierwiastki stopowe do produkcji specjalnych gatunków stali, dopóki nie

zamierzają opuszczać swoich aktualnych pozycji, jednak zmiany nie za górami. W ich

zdaniem nikiel może wzrosnąć nawet w przypadku drobnych rewitalizacji

producentów спецстали, a powody, by spodziewać się, że w недалекой perspektywie są aktywowane,

.

W szczególności, brytyjscy analitycy piszą: «na Nikiel

wiodących ośrodków handlowych, podczas gdy jest w nadmiarze, a różnica pomiędzy ilościami

jego produkcja i zużycie rośnie. Tak według London Metal

Exchange zapas tego zasobu w magazynach na początku bieżącego miesiąca wyniósł bez

małych 180 tys. ton, czyli o ponad jedną czwartą przekroczyła wskaźniki obecności

metalu na giełdzie na początku bieżącego roku. Niemniej jednak, nie można nie wziąć pod uwagę ten

fakt, że najsilniejsze gospodarki świata (w tym Chińskiej republiki Ludowej

Republiki, USA i innych państw) w tej chwili pewnie wychodzą z

recesji. To daje pracownikom podstawy przewidywać wzrost ilości

produkcji stali nierdzewnej, a w konsekwencji — wzrost poziomu

zużycia niklu z towarzyszącą rosnących cen».

Jako potwierdzenie swoich słów w stosunku do oczekiwań

uczestników rynku, eksperci MEPS podaje przykłady «niespokojnego» zachowania

niektórych dużych operatorów stali jednostki metalurgii. «Fińska меткомпания

„Outokumpu“ niedawno оповестила społeczeństwa o zamiarze wprowadzenia nowego systemu kształtowania

dopłat na pierwiastki stopowe (na razie częściowo), w której zmiany cen będą

odbywać się codziennie (z uwzględnieniem świeżych informacyjnych o bieżącej rynkowej коньюктуре)» —

jak donoszą dziennikarze brytyjscy analitycy. «Przykład finowie poszli i ich

zawodnicy z Hiszpanii (firma Acerinox), które zniosły raz w miesiącu

zmiany cen na korzyść bardziej operacyjnej korekty cenników. I,

wydaje się, że pozostali producenci stali nierdzewnej w Europie również nie

każą na siebie długo czekać z podobnej innowacji» — komentują sytuację

przedstawiciele angielskiego biura informacji analitycznej.

3 czerwca 2013
6 czerwca 2013