• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Największy producent tytanu posiada certyfikat zgodnie z wymaganiami ISO 14001

8 kwietnia 2013
Największy producent tytanu posiada certyfikat zgodnie z wymaganiami ISO 14001

Największy operator globalnego rynku tytanu —

firma «AVISMA — zakończył procedurę kolejnej weryfikacji na zgodność z

wymagania Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International

Organization for Standardization — ISO) w stosunku do normy 14001:2004. Jest to seria

wymagania z zakresu zarządzania środowiskowego, przepisywania firm, biorących udział

w programie szereg działań w celu optymalizacji działalności w zakresie eko-efektywności, odpowiednikiem

który w ROSJI jest GOST R ISO 14001−2007.

«W przedsiębiorstwie w ciągu 3 dni pracowali audytorzy

niemieckiego biura «TÜV NORD CERT», którzy ustalili, że produkcja na «AVISMA działa

bez naruszenia wymagań eko-standardów» — cytują MEDIA oświadczenie menedżerów tytanowej

firmy. Na potwierdzenie tego, zarząd spółki otrzymał dokument o

przedłużenie okresu ważności danego certyfikatu na kolejne 3 lata. «Ta

sprawdzanie (jak i zeszłoroczny аудиторский wizyta przedstawicieli «TÜV NORD CERT»)

żadnych naruszeń w zakresie ochrony środowiska nie wykazała. Ponadto, członkowie komisji

pozytywnie odpowiedziały na temat zmian w systemie eko-zarządzania, które miały

miejsce w naszym zakładzie podczas ich nieobecności» — skomentował

wyniki wersji szef departamentu kontroli jakości, ochrony środowiska i

certyfikacji «AVISMA — Mikołaj Осипенко.

Według przedstawicieli tytanowej firmy,

ekologii w przedsiębiorstwach «AVISMA względu na szczególną

uwaga. «Tylko na potrzeby obiektów ochrony przyrody zarząd spółki corocznie

podkreśla ponad 300 mln zł, co jest bardzo istotny wkład w ekologiczne

dobro obszarów, gdzie mieszczą się mocy firmy. Przy tym organizacja

regularnie uaktualnia posiadany sprzęt, optymalizuje system czyszczenia

emisji do atmosfery, poprawia filtrowanie ścieków, zwiększa część

odpadów, wciąganych w dalszą produkcję" — komentuje politykę ochrony środowiska

przedsiębiorstwa menedżerowie «AVISMA.

OAO «Korporacja ВСМПО-AVISMA — firma, której udział w

światowym rynku tytanu i produktów na jego bazie jest około 30%. Podstawowe, przemysłowe

mocy organizacje zlokalizowane w miastach Górna Салда i Berezniki, jednak oddziały

firmy są w kilku obszarach Rosji, na Ukrainie, USA, Niemczech i innych

krajach.

7 kwietnia 2013
9 kwietnia 2013