• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Sąd po raz kolejny odrzucił reklamację Норильского niklu w surowce aktywów

13 lutego 2013
Sąd po raz kolejny odrzucił reklamację Норильского niklu w surowce aktywów

Moskiewski sąd upadłościowy, na podstawie wyników rozprawy,

przeprowadzonego na początku bieżącego tygodnia, odrzucił kolejny wniosek przedstawicieli MMC

«Norylski nikiel» do pracowników Federalnej agencji недропользованию (FAN)

Rosji. Tym razem chodzi o roszczeniach zgłaszanych przez prawników firmy w

odniesieniu do decyzji komisji konkursowej «Роснедр» w sprawie realizacji prawa

rozwoju złoża «Норильск-1» (w południowej części). W ten sposób,

stołeczne sędziowie potwierdzili, że konkurs z definicji licencjobiorcy na wydobycie

niklu, miedzi i kobaltu w wymienionym wyżej odcinku, który odbył się w czerwcu 2012

roku, odbyła się Fanem w ramach obowiązującego w ROSJI prawa i zwycięzca

imprezy — «Spółdzielnia poszukiwaczy Amorek» — został określony przez komisję słusznie.

Tym nie mniej, w rządzie Rosji wyniki te nadal nie zostały zatwierdzone,

dlatego analitycy rynku uważają decyzji stołecznego sądu ostatecznego

zwycięstwo «Artel».

Złoże «Норильск-1» (w pierwszej trójce

największych złóż Таймырского półwyspu) geograficznie znajduje się w

Kraju krasnojarskim Federacji Rosyjskiej. Podłoże fazy badano geologów

jeszcze w XIX

wieku,

jednak obecność bogatych w nikiel i rud miedzi w rejonie stwierdzono zaledwie w 20-tych

ubiegłego stulecia, a budowa kombinatu do wydobycia tych zasobów

rozpoczęto dopiero w 1935 roku. Według wstępnych danych, w południowej części «Norylska-1»

zawiera ponad 370 tys. ton miedzi, około 270 tys. ton niklu, około 12000

ton kobaltu i ponad 500 kilogramów metale z grupy platynowców. Ponadto, w

okolicy możliwa jest produkcja ołowiu, cynku, rtęci, rud żelaza, węgla, a także nierudnych

zasoby węgla, gazu i ropy naftowej.

Jak już wspomniano powyżej, «Роснедра» przeprowadzili przetarg

na działkę w środku lata ubiegłego roku. Udział w walce o asset wtedy

wzięli tylko dwóch graczy rynku surowcowego — «Norylski nikiel» i «Spółdzielnia» z GK

«Rosyjska platinum», w której, na podstawie wyników konkursu, i dostało się złoże. Jednak

strona przegrywająca odmówiła przyjęcia porażki, i prawnicy «Норникеля»

wysłany pakiet roszczeń w szereg instancji, z prośbą o rozważenie zasadności

rozwiązań FAN. Rząd Rosji również zostały wysłane maile z prośbą o «naprawić

sprawiedliwość" według «Норильску-1», gdzie postanowiono odłożyć przyjęcie

wyniki konkursu «do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy».

11 lutego 2013
16 lutego 2013