• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Na "Трубодетали" dokonały podsumowania roku w sprawie inwestycji

18 stycznia 2013
Na

W fabryce «Трубодеталь» (Zjednoczona

firma metalurgiczna, Czelabińsk) dokonały podsumowania 2012 roku. Zgodnie z

raportów prelegentów, w ciągu minionych 12 miesięcy kierownictwo firmy zrealizowała

ponad 50 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 600 milionów rubli.

Według przedstawicieli zakładu, najbardziej znaczące dla życia «Трубодетали» wydarzeniem

stało się zakończenie prac rozruchowych urządzeń do produkcji крутоизогнутых

odgałęzień z nierdzewnych i stopów odmian metalu metodą formowania «na

zimne».

Sprzęt, którego w komunikacie prasowym

челябинского zakładu odprowadzane pierwszeństwa w miejsce, został oddany do użytku

w zeszłym miesiącu. Jest to linia tłoczenia części do kątowego łączenia rur o średnicy

57−114 milimetrów, wykorzystywanych do zagospodarowania inżynierii komunikacji na

obiektach przemysłu petrochemicznego i energetyki jądrowej. «Wcześniej

odkształcenia części łączące rurociągów (СДТ) ze stali nierdzewnej na

fabrycznie wykorzystali technologię hot pracy, która wymagała znacznie

dużych nakładów energii» — wyjaśnił ekonomiczną zasadność modernizacji

sprzętu Rusłan Шаяхметов, który kierował pracami nad uruchomieniem linii. «Poza

ponadto, według nowej technologii do produkcji odgałęzień wymaga znacznie mniej

blachy (im do wykonywania połączeń podobnych rozmiarach na starym

sprzęcie). Naturalnie, to pozytywnie odbija się na ogólnej wartości

gotowego wyrobu, a więc i konkurencyjności przedsiębiorstwa»

— dodał kierownik projektu.

17 stycznia 2013
21 stycznia 2013