• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylsk podsumować pierwszą połowę

12 października 2012
Norylsk podsumować pierwszą połowę

Na MMC „Norilsk Nickel” podsumował wyniki finansowe przedsiębiorstwa, dla pierwszych 6 miesięcy tego roku. Według wstępnych wyliczeń, zysk netto spółki (zgodnie z MSSF) wyniósł 1.480 dolarów mld zł., USA (spadek w porównaniu do tego samego okresu w roku 2011) do 19%. Według wypowiedzi przedstawicieli „Norilsk Nickel”, to pod względem dynamicznym - w wyniku niekorzystnej sytuacji na rynku metali nieżelaznych w okresie sprawozdawczym. W szczególności, głównym powodem tak znacznego minus - obniżenie ceny niklu, miedzi i innych (MMC) dla profilowanych zasobów.

W opublikowanym „Norilsk Nickel” wstępnego sprawozdania finansowego wynika, że ​​w ciągu pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku przychody figury przedsiębiorstwa wyniosła $ 5,93 mld USD. (Największy zeszłorocznego sumie na tym samym 19%). Sprzedaż produkowanych metali MMC - niklu i miedzi - wyniosły prawie 4 mld $, co oznacza spadek w porównaniu do roku ubiegłego o 23% .. Nieco mniej radykalna różnica między indeksami obecny i 2011 roku przychody ze sprzedaży złota, palladu i platyny (-16%). Z zysku brutto producenta we wszystkich obszarach pokrycia w omawianym okresie wyniosły 2.875 mld. (Aż o jedną trzecią mniej niż w danych okresie styczeń-czerwiec 2011).

11 października 2012
15 października 2012