• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Walcówka. Rola elektrod w walcowania metali

31 października 2012
Walcówka. Rola elektrod w walcowania metali

W walcowania metali nazywa wyrobów hutniczych otrzymywane przez walcowanie. Eksperci używany do oznaczania produktów takich pojęć jak „miernik” i „profil”. Profil w tym przypadku - w przekroju kształt. Zakres kolei - duża liczba profili różnią się od siebie o różnych kształtach i rozmiarach. Konwencjonalna stal klasyfikacji miernik jest jego podział na dwie grupy, z profilowanej blachy oraz metalowych zawierających blachy stalowej nierdzewnej i paska. Profilowana metalowa zawiera cienka (grubość mniejsza niż 4 mm) i grubość (większy niż 4 mm), walcowana na gorąco i walcowana na zimno arkusz blachy o różnej grubości. Druga grupa składa się z kilku rodzajów - okrągłe, płaskie taśmy, lub kwadratowy arkusz, który ma dwa rodzaje celów: ogólnych i szczegółowych. Sprzedaż blach, rur, przewodów, elektrod, stanowiących znaczną część metalową podstawą, wykonane w dużych ilościach i pomaga zaspokoić potrzeby ekonomiczne różnych gałęzi przemysłu i budownictwa. Ponadto, wyroby metalowe są wykorzystywane w całej konstrukcji budynków. Tak, okucia i siatka wzmacniająca pozwala produkować żelbetowe konstrukcje nośne i, w konsekwencji, nowoczesnych wieżowców. Eksperci elektrody stosowane w pracach budowlanych, remontów, a także w budowie rurociągów. Asortyment elektrody zmienia się ze względu na duże różnice w procesie spawania.

Wszystkich produktów walcowanych są oznaczone przez producenta. Oznakowanie pokazuje wydajność produktów. Ustalone standardy wymagają zastosowania elektrod na odpowiednie symbole oznaczają rodzaju (spawanie, cięcie, i tak dalej. D.) powłoki, średnica pręta i inne potrzebne informacje. Nie ma informacji, które muszą być podane na etykiecie.

Producent może oznakować produkt za pomocą dwóch metod - sposób tłoczenia lub sposobu klejenia etykiet, który zawiera kod kreskowy. Elektrody muszą zawierać datę produkcji, rodzaj produktu, znakiem towarowym producenta części kraju oraz nazwę producenta.

Informacje te powinny być regulowane przez prawo i powinien być zobowiązany do wskazania w oryginalnej etykiecie. Na przykład, rośliny produkujące elektrod do spawania metalowych lub zgrzewanie, musi oznaczać wymiarów produktu, a mianowicie jego średnicy i długości, oraz natężenia prądu, mierzona w mA.

30 października 2012
1 listopada 2012