• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylsk Nikiel przesunięte blok papierów wartościowych

6 września 2012
Norylsk Nikiel przesunięte blok papierów wartościowych

MMC „Norilsk Nickel” jest rozpowszechniany własny pakiet aktywów do spółek zależnych. W wyniku tych działań «Norylsk Nikiel Investments Limited» (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) stał się właścicielem 10% portfela papierów wartościowych MMC. Jego udział jest teraz 18470935 akcji „Norylsk Nikiel”. Część ich aktywów «NN Inwestycje» ustąpiła innego „córka” MMC - «Corbiere Holdings Ltd.» (Federacja Saint Kitts i Nevis), którego portfel został zredukowany do 13,911,347 akcji.

Analitycy rynku uważają, że takie przeniesienie aktywów związanych z zarządzaniem „Norilsk Nickel” planuje zmniejszenie liczby akcji z prawem głosu (dla rozdzielczości istniejących konfliktów pomiędzy akcjonariuszem większościowym i stabilizacji notowań papierów wartościowych spółki na giełdzie).

Przypomnijmy, że Rada Dyrektorów MMC omawiane obniżenie kapitału JSC jest jeszcze w 10. dni od lipca tego roku. Dużym posiadacze papierów „Norilsk Nickel” ( „Interros” i „RUSAL”) poparł ideę odkupienia 10% udziałów quasi-publiczne (w drodze likwidacji lub połączenia jednej ze spółek zależnych) na początku tego roku. Tak więc w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się, że bilans uczestnictwa akcjonariuszy «Norilsk Nickel» w kapitale spółki «Norylsk Nikiel Investments Limited» w niedalekiej przyszłości ulegnie zmianie.

5 września 2012
7 września 2012