• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

SPF patrząc rzeczoznawca Titan

10 sierpnia 2012
SPF patrząc rzeczoznawca Titan

Fundusz Mienia Państwowego Ukrainy otrzymał za sprzedaż pakietu kontrolnego w papiery wartościowe PJSC „krymskiej Titan”, a zatem ogłosił przetarg na dzieło artysty o szacunkowej wartości aktywów spółki. Zgłoszenia do udziału w przetargu potrwa do 16 sierpnia, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 22 tego samego miesiąca.

Crimean tytanu - jeden z największych globalnych operatorów w segmencie - specjalizuje się w produkcji TiO2 (dwutlenek tytanu), Amofos, siarczan glinu, siarczan żelaza i innych produktów chemicznych. Według NKTSBFR (Krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) w Funduszu Mienia Państwowego otrzymał 368,073,448 akcji Spółki, dotychczas należących do państwa. Pozostała część portfela (50% -1 akcji) posiadanych przez Ostchem Germany GmbH, kontrolowane przez strukturę biznesmena Dmitrija Firtasza - Group DF, które analitycy mówią najbardziej prawdopodobnego nabywcę pakietu państwowego.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów poleciła Fundusz Mienia Państwowego sprzedać pakiet kontrolny z papierów wartościowych prywatnej spółki akcyjnej „krymskiej Titan” na początku zeszłego miesiąca. Następnie przedstawiciele Funduszu Mienia Państwowego wyrazili zamiar wdrożenia kolejność Ministrów jeszcze w tym roku. Aktualna wartość zbywanych aktywów, według ekspertów, może osiągnąć wysokość 3,5 mld. Hrywien.

10 sierpnia 2012
13 sierpnia 2012