• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

VSMPO-AVISMA tytanu, aby pomóc rozwijać przemysł w Wietnamie

31 lipca 2012
VSMPO-AVISMA tytanu, aby pomóc rozwijać przemysł w Wietnamie

Salda hutnicze Stowarzyszenie Produkcja AVISMA Corporation (Rosja) i Wietnam Narodowy Coal-mineralne Industries (Socjalistyczna Republika Wietnamu) podpisały pakiet dokumentów regulujących współpracę między firmami. Celem projektu zainicjowanego przez strony - rozwój przemysłu tytanu w Wietnamie. Jednym z punktów realizacji wzajemnie korzystnych stosunków między stronami umowy jest utworzenie rosyjsko-wietnamski joint venture, która specjalizuje się w przetwarzaniu surowców i wytwarzania produktów o wysokiej wartości dodanej na podstawie tego metalu tytanu.

Wietnam Narodowy Coal-mineralne Industries - największa firma wydobywcza wietnamski zaangażowany w stałej połowów minerałów. Ponadto organizacja jest aktywnym uczestnikiem rynku w kilku segmentach biznesowych, w tym inżynierii i przemyśle stoczniowym, stali i przemysłu chemicznego, energetyki, materiałów budowlanych, logistyki transportu, handlu, turystyki i innych działań.

VSMPO-AVISMA Corporation - największy gracz na świecie na rynku tytanu, specjalizującą się w produkcji „skrzydlatego metalu„i jego stopów. Ponadto korporacja bazy technologicznej do produkcji szerokiego asortymentu wyrobów ze stopów tytanu (ponieważ odlewu półwyrobów, w tym w produkcji walcowanych wyrobów o złożonej geometrii, a kończąc na gotowych częściach uwalniania wymagających wysokiej obróbki).

30 lipca 2012
1 sierpnia 2012