• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Norylsk Nikiel ma sprawiedliwości

21 czerwca 2012
Norylsk Nikiel ma sprawiedliwości

Przewodnik MMC „Norilsk Nickel” podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w odniesieniu do legalności decyzji Rosnedra dotyczących wyników konkursu o prawo do rozwoju depozytu i południowej części kopalni październikowym Norylsk-1 (Rosja, Krasnojarsk terytorium, Tajmyr). Listy do przeprowadzenia niezależnego badania wykonalności projektów zawodników prawników „Norilsk Nickel” wysyłane do Federalnego Urzędu Antymonopolowego Rosji i Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska. W tych pismach przedstawicieli MMC zakwestionował ważność podglebie Korzystanie Komitetu decyzji Federalnej Agencji i nalegał na ich unieważnienia.

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia, Rosnedra, podsumował konkurs na prawo do posiadania licencji na produkcję niklu, miedzi, kobaltu i innych metali w kopalni Norylsku-1. Lot wyszedł z JSC „Amur Artel” (jednej z jednostek „Rosyjska platyna” grupa przedsiębiorstw). Równolegle z tym wydarzeniem przedstawiciele Federalnej Agencji ds podglebie użytkowania musiał ogłosić nazwisko właściciela majątku drugich rynkowe - miedziano-niklowej kopalni Oktyabrsky. Jednak ze względu na fakt, że oprócz „Norilsk Nickel” chętnych do zakupu kopalni nie było, Rosnedra rozpoznał powiodło konkurencji.

Zaledwie kilka tygodni wcześniej MMC „stracone” złóż niklu w regionie Woroneżu. Nawet wtedy, przedstawiciele firmy zapowiedzieli „szukać sprawiedliwości” w sądach wyższej instancji.

Przewodnik MMC „Norilsk Nickel” podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w odniesieniu do legalności decyzji Rosnedra dotyczących wyników konkursu o prawo do rozwoju depozytu i południowej części kopalni październikowym Norylsk-1 (Rosja, Krasnojarsk terytorium, Tajmyr). Listy do przeprowadzenia niezależnego badania wykonalności projektów zawodników prawników „Norilsk Nickel” wysyłane do Federalnego Urzędu Antymonopolowego Rosji i Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska. W tych pismach przedstawicieli MMC zakwestionował ważność podglebie Korzystanie Komitetu decyzji Federalnej Agencji i nalegał na ich unieważnienia.

Przypomnijmy, że na początku tego tygodnia, Rosnedra, podsumował konkurs na prawo do posiadania licencji na produkcję niklu, miedzi, kobaltu i innych metali w kopalni Norylsku-1. Lot wyszedł z JSC „Amur Artel” (jednej z jednostek „Rosyjska platyna” grupa przedsiębiorstw). Równolegle z tym wydarzeniem przedstawiciele Federalnej Agencji ds podglebie użytkowania musiał ogłosić nazwisko właściciela majątku drugich rynkowe - miedziano-niklowej kopalni Oktyabrsky. Jednak ze względu na fakt, że oprócz „Norilsk Nickel” chętnych do zakupu kopalni nie było, Rosnedra rozpoznał powiodło konkurencji.

Zaledwie kilka tygodni wcześniej MMC „stracone” złóż niklu w regionie Woroneżu. Nawet wtedy, przedstawiciele firmy zapowiedzieli „szukać sprawiedliwości” w sądach wyższej instancji.

20 czerwca 2012
22 czerwca 2012