• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Grubościennych rur ze stali nierdzewnej

6 lipca 2011
Grubościennych rur ze stali nierdzewnej

Najszerzej stosowane są grubościenne rury ze stali nierdzewnej, jeśli to konieczne przenoszących płyny lub gazy pod ciśnieniem. Z uwagi na dużą grubość ścianki takich rur doskonale sprostać wysokim ciśnieniu, za pośrednictwem różnych typów tych rur może wykonywać różne zadania. W sposobie wytwarzania grubościennych rur ze stali nierdzewnej, można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj sposobu wytwarzania obejmuje szew lub rur spawanych. Drugi typ to wytłaczane lub rur bez szwu o grubych ścianach.

Grubościenne rury ze stali nierdzewnej są klasyfikowane nie tylko od sposobu wytwarzania, są także inne rozszczepienia ściankach rury ze stali nierdzewnej. Są one podzielone na zimno i na gorąco, odkształceniu. Dla każdego grubościennej rury ze stali nierdzewnej, znamienny różnych osób, które jest zależne od sposobu ich wytwarzania. Na przykład, grubościenne rury bez szwu ze stali ma dwa STAN: na zimno rur i walcowane na gorąco. Jedynie należy zauważyć, że jest to konieczne w każdym standardzie zawiera informacje, z którymi można dokonać obliczeń rury grubościennej.

Materiały do ​​wytwarzania rur ze stali nierdzewnej

Podstawowy materiał, z którego wytwarzane są najbardziej rury grubościenne stalowe. Jego wybrany zgodnie z możliwych celów stosowania rury, w zależności od wymagań technicznych, które mają zastosowanie do produktu końcowego. W związku z tym grubościenna rura może być wykonana ze stali o różnym składzie chemicznym. Zajmuje miejsce szczególne jest grubościennych rur ze stali nierdzewnej. Takie rury ze stali o grubości ścianki są szeroko stosowane w budownictwie. Ponadto, grubościenne rury z nierdzewnej stali, są często stosowane w technice.

4 lipca 2011
7 lipca 2011