• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Obiekty I kolejki budowy "doliny Tytanowej" zostanie oddany do użytku już w 2013 r.

18 lipca 2011
Obiekty I kolejki budowy

Projekt budowy obiektów infrastruktury SSE «Tytanowa dolina» (r. Górna Салда) podzielony przez deweloperów na 3 kluczowych etapach. Budynki 1-gi etap budowy, według planów rządu obwodu swierdłowskiego, zostaną oddane do eksploatacji nie później niż do dnia 31 grudnia następnego roku. Ostatni z obiektów specjalnej strefy ekonomicznej, zdaniem kierownictwa projektu, będzie zakończony w zimie 2020 roku. Wśród obiektów, które zostaną zbudowane w ciągu półtora roku, umieszcza mocy trzech zakładów przetwórstwa tytanu, zewnętrzne i wewnętrzne autostrad, pkp, urząd celny kompleks, obiekty służby do spraw sytuacji NADZWYCZAJNYCH Rosji, cargo dziedziniec, parkingi i ogrodzenie ogrodzenie. Ponadto, wśród obiektów I kolejki budowy zostanie wzniesiona część budowli Верхнесалдинской elektrociepłowni (specjalnie zaprojektowanej stacji, która «Tytanem dolinę" energii elektrycznej i energii cieplnej).Obiekty II kolejki budowy zostaną oddane do użytku jeszcze przed początkiem 2017 roku. Plan ich budowy obejmuje kompleksy przemysłowe, 12 przedsiębiorstw-rezydentów SSE (20 — zaczną się tworzyć), administracyjno-biznesowe, hotel, inne obiekty ELEKTROCIEPŁOWNI, centrum i ośrodki szkoleniowe «doliny Tytanowej».Obiekty III kolejki — przedsiębiorstwa pozostałych rezydentów strefy ekonomicznej — zostaną oddane do eksploatacji do końca 2020 roku. Do tego czasu na terenie «doliny Tytanowej» będzie funkcjonować 35 przedsiębiorstw uczestników projektu.

15 lipca 2011
20 lipca 2011