• +38 (056) 790-91-90
    +38 (056) 790-91-90
  • +49 (30) 217-888-05

Włoski zakład produkcji спецстали aż pozostanie u dawnego pana

1 stycznia 1970
Włoski zakład produkcji спецстали aż pozostanie u dawnego pana

Włoski zakład produkcji specjalnych marek

metal — przedsiębiorstwo AST («Acciai Speciali Terni») — aż pozostanie pod

kontrolą swojego obecnego właściciela — jednego z liderów światowej branży

stali nierdzewnej — fińskiej firmy Outokumpu". Właściciel zdjął aktywa z

transakcji z powodu braku kupującego, który zrobił właściciela fabryki godne

oferta. «Te warunki, co oferują nam dzisiaj, nie do przyjęcia dla nas.

Dlatego zarządzanie „Outokumpu“ prowadzi rozmowy z odpowiednimi instancjami

UE w poszukiwaniu konsensusu, устраивающего wszystkie strony przyszłej transakcji

zbycia aktywów» — komentują to, co się wydarzyło przedstawiciele fińskiej firmy.

Okoliczności wyszukiwania nowego właściciela dla AST obawia

obecny rząd Umbrii (administracyjnego regionu Włoch, w którym

znajduje się fabryka), уделяющее zmianie właściciela przedsiębiorstwa szczególną uwagę. «

uważamy, że sytuacja ze sprzedażą „Acciai Speciali Terni“ to szerszy

temat, który dotyczy nie tylko interesy stron biorących udział w transakcji. To dotyczy

W umbrii, a nawet ma bezpośredni stosunek do gospodarki całych Włoszech» — wyrazili swoje

punkt widzenia przedstawiciele władz regionu na nowo która odbyła się na posiedzeniu, poświęconym

tej sprawie w Ministerstwie rozwoju gospodarczego kraju.

Wcześniej informowaliśmy, że Komisja europejska nakazał «Outokumpu»

sprzedać «Acciai Speciali Terni» w związku z nabyciem fińską organizacją

innego dużego stali aktywów — jednostki «Inoxum» u niemieckiej

firmy «ThyssenKrupp». Taka okazja antymonopolowe organów Unii europejskiej próbowali

chronić wewnętrznych klientów stali nierdzewnej od potencjalnego zagrożenia dyktatury

cen gracza na rynku, który przyciągnął do siebie największe fabryki w Europie

produkcji спецсталей. Jednak przedstawione potencjalnymi nabywcami AST

oferty nie spełniły podręcznik «Outokumpu», planuje wyskoczyć za roślina

około 730 milionów dolarów, w związku z czym Komisja europejska pozwoliła właścicielom

fińskiej firmy przenieść oddanie sprzedaż aktywów

w późniejszym okresie (w przybliżeniu — na połowę/koniec następnego miesiąca).

4 stycznia 2011